Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Programma Traumazorg Limburg

Webinar Traumaregistratie NAZL 26 April 2021

Terugblik Webinar AIS coderingen Traumaregistratie

Op 22 april j.l. hebben wij als Netwerk Acute Zorg Limburg een Webinar georganiseerd ter verbetering van de kwaliteit van de traumaregistratie. Uit een landelijk onderzoek is namelijk gebleken dat er nogal veel variatie en interpretatie is in AIS coderingen. Dit Webinar was toegankelijk voor een ieder die in het kader van de traumaregistratie AIS codes registreert. De animo hiervoor was groot en er waren deelnemers vanuit heel de regio en zelfs daarbuiten aanwezig.

Tijdens dit Webinar lag de focus op neuroletsels en kwamen Dr. Raoul van Vugt (traumachirurg van het Zuyderland) en Dr. Linda Jacobi (neuroradioloog van het MUMC+) aan het woord. Dr. Raoul van Vugt heeft gesproken over het algemene doel van de landelijke traumaregistratie, waarna Dr. Linda Jacobi verschillende neuroletsels, ontstaan door trauma, onder de loep heeft genomen ter verduidelijking van het coderen.

Daar dit Webinar zo goed is gevolgd zullen wij als NAZL in de toekomst nog meerdere Webinars gaan aanbieden telkens met een ander aandachtsgebied.

Het is mogelijk om dit Webinar hieronder terug te kijken. Tevens kunt u rechts een aanvullende Q&A, Datadictionary en het AIS coderingsboek vinden.

Webinar Traumaregistratie NAZL

Deze inhoud is gedeactiveerd totdat cookies zijn geaccepteerd
Sluit de enquête