OTO Limburg

Vooraankondiging Jaarlijkse Netwerkdag OTO Limburg

Save the date:  14 januari 2020! 
oto limburg

 

 

 

 


Een zelfbewuste Witte Keten!
In een ramp sta je niet alleen, dus ook in de voorbereiding niet!

Het jaar schiet alweer op. En naast BioWare zijn wij, de Projectgroep OTO Limburg, weer gestart met de voorbereiding op het OTO-jaar 2020. En de aftrap naar het OTO-jaar 2020 willen wij graag samen met jullie maken op 14 januari 2020.

En weer gaan we een verdiepende stap verder in onze gezamenlijke voorbereiding. Dat willen we doen met een mooi evenwichtig en uitgewerkt opleidingsprogramma in het Leerhuis OTO Limburg geborgd in het KANO (Kennis en Adviescentrum NAZL/OTO).  Ooit door de OTO-relaties zelf geïnitieerd en nu gerealiseerd. 

Hiermee hebben we een grote stap gemaakt in de borging van de kwaliteitscyclus van het OTO-programma. Dit brengen wij graag bij jullie terug.

Ook willen we samen met jullie terug kijken naar de prestaties van de afgelopen jaren en de cirkel:
“plan, do, act check”, rond maken.

Hoofonderwerp van deze dag is de Kick off van het Project Command & Commandership. Dit onder het motto van deze dag

En toen stond ik daar! De Witte Keten in command!

De locatie is ons alom vertrouwde: Oolderhof, Broekstraat 35, Herten (Roermond)

Dus reserveer deze dag alvast in je agenda en zorg dat je erbij bent!

Tot nader bericht en met vriendelijke groeten namens de Projectgroep OTO Limburg:

Yvonne Voorhorst - OTO-coördinator GHOR Zuid Limburg
Ben Rayer - OTO-coördinator GHOR Limburg Noord
Ruth Jongen - NAZL Coördinator KANO
Danny ten Berge - GHOR Zuid Limburg
Clarien Schoeren - NAZL Programmacoördinator Crisisbeheersing en OTO